fbpx

De lekkerste piepers van Sallandse bodem

Wilgers is een familiebedrijf gevestigd in Schalkhaar, iets ten noorden van Deventer. Het bedrijf wordt gerund door Leo en Rinie Wilgers en hun zoon Ton. Op het bedrijf worden diverse gewassen geteeld: bieten voor de productie van suiker, mais en granen voor veehouders in de regio en aardappelen. De aardappelen telen ze voor diverse doeleinden, zo hebben ze rassen die ze speciaal telen voor de productie van zetmeel en aardappelproducten. Deze aardappelen slaan ze buiten op en zetten ze af naar de verwerkende industrie. Daarnaast telen ze tafel- en frietaardappelen, deze zijn te verkrijgen op de boerderij en in de regio, waaronder De Buurman VersLokaal.

Bemesting
De smaak van aardappelen wordt voor een groot deel beïnvloed door de bodem en bemesting. Kunstmest zorgt bijvoorbeeld voor een goede opbrengst, maar is niet de beste basis voor de smaak van de aardappelen en het milieu. Vandaar dat ze het gebruik van kunstmeststoffen zo veel mogelijk beperken. In plaats daarvan werken ze met dierlijke mest van veehouders in de buurt, groenbemesters en compost. De velden op Frieswijk en in de omgeving hebben van nature verschillen in grondsoort, dit heeft effect op de groei van onze aardappelen. Daarom brengen ze met een bodemscanner de percelen in kaart om niet meer te bemesten dan nodig is.

Gewasbescherming
Net als mens en dier kunnen planten ziek worden. Ook voor planten geldt: voorkomen is beter dan genezen, daarom beschermen ze onze aardappelen gedurende het seizoen tegen bijvoorbeeld schimmels. Bij het bepalen van het moment om de aardappelen te beschermen maken ze naast de jarenlange ervaring van Leo ook gebruik van sensoren in de velden. Op deze manier blijven de aardappelen altijd weerbaar maar hoeven ze minder gewasbeschermingsmiddelen toe te passen.

Beregening
Om lekkere aardappelen te telen is water nodig, gelukkig valt een groot deel daarvan in de vorm van neerslag. Maar helaas zijn er steeds vaker periodes met te weinig water voor de aardappelen. In die periodes helpen ze de natuur een handje. Op een deel van onze velden hebben we sloten en een drainagesysteem, tijdens natte periodes gebruiken ze dit voor het afvoeren van water, maar in droge periodes kunnen ze hiermee water bufferen en brengen ze het water via de sloten en drainage naar de planten. Beregenen van onderen dus. Daarnaast gebruiken ze een beregeningsinstallatie, deze zetten ze in als de bodemvochtstensoren aangeven dat de aardappelen water nodig hebben. Ook hier geldt dus: enkel beregenen als dat nodig is!

Aardappelrassen
Zoveel mensen zoveel smaken, daarom hebben ze diverse aardappelrassen in het assortiment. De rassen die ze telen zijn authentieke rassen die goed gedijen op de gronden op Frieswijk.

Zoete aardappelen
De zoete aardappelen telen ze onder biologisch afbreekbaar plastic (gemaakt van zetmeel). Dit doen ze om de temperatuur in de grond te verhogen, en als barrière tegen onkruid. De teelt van zoete aardappelen voeren ze uit zonder gewasbeschermingsmiddelen en minimaal gebruik van kunstmest. 

Ze liggen voor je klaar in onze beide VersLokalen én in onze online shop!

Reageren